ahus

Prosjekt Ahus

Som lokal- og områdesykehus skal Ahus levere helsetjenester til ca. 500 000 mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør pr. 1. januar 2015 alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner.

Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring.

 

Oppdragsgiver

Kontrakts-form

Prosjektet kjøres i et samarbeid med Oras, hvor Oras eier 80 prosent og Andenæs 20 prosent.

Leveranse

Sprinkleranlegg, sanitær, varmeanlegg

Prosjektleder
tom-busch