Andenæs VVS AS er en rørentreprenør og vårt markedsområde er i hovedsak "Stor-Oslo", men vi har også arbeid i områder utenfor Oslo

Vi opererer hovedsakelig i prosjektmarkedet, men er også en betydelig aktør innenfor servicesegmentet.

 

Prosjektavdeling

Vår prosjektavdeling består pr i dag av 5 prosjektledere, 7 baser, 2 teamledere, 51 rørleggere, 11 lærlinger, 2 hjelpearbeidere.

Samlet har vi kunnskap om alle oppgaver innenfor rørfaget og innehar alle kvalitetsnormer som kreves for arbeidsområdene sanitær, varme, kjøling, sprinkler, boliggass og medisinsk gassanlegg.

 

Serviceavdeling

Vi har pr. i dag 8 servicebiler på vegen i Oslo og Asker, som utfører oppdrag for våre faste kundeforbindelser.
Våre servicerørleggere har erfaring fra alle deler av rørleggerfaget.
Vår serviceavdeling utfører alt av små og store serviceoppdrag.

 

Andenæs VVS AS er en godkjent lærlingbedrift
Vi er opptatt av å sikre fremtidig ettervekst av gode medarbeidere, og hvert år tar vi inn ca 10 lærlinger.