Vi er stolte over våre rammeavtaler på rørleggertjenester

 • Aker sykehus
 • Dikemark
 • Ullevål sykehus
 • Rikshospitalet
 • Radium hospitalet
 • Gaustad
 • og andre eiendommer under OUS

 

 • Domus Academica
 • Domus Medica
 • Kristen Nygaards hus
 • Lucy Smiths hus
 • og andre eiendommer under UiO

Andenæs VVS AS er med på å utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo.

Andenæs VVS AS er med på å utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde Oslo fengsel

 


Andenæs VVS AS har under rammeavtaleperiodene kontinuerlig med rørleggerarbeid med små og store prosjekter på eiendommene til våre rammeavtalepartnere