stabekk

Prosjekt Stabekk stasjon

Stabekk stasjon ligger på Stabekk i Bærum og ligger på Drammenbanen. Stasjonen er i dag stoppested for lokaltog og avgangs -og endestasjon for flytog til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen og enkelte tog til/fra Østfoldbanen

Oppdragsgiver

Implenia Norge AS

 

Leveranse

Varmeanlegg/snø-smelt