Lærlingplassen

Andenæs VVS er en rørleggerbedrift som er dedikert til å tilby den beste opplæringen og støtten til våre lærlinger. Lærlingordningen er en yrkesfaglig utdanning der elevene får praktisk opplæring i en bedrift samtidig som de tar teoretiske fag på skolen. Det er en viktig del av det norske utdanningssystemet og en vanlig vei til fagbrev i ulike yrker. Lærlingene får lønn under opplæringen og blir vanligvis ansatt i bedriften etter fullført lærlingperiode.

Lærlingordningen er regulert av lov om fagopplæring og er et samarbeid mellom bedrifter, fagopplæringskontorer og videregående skoler.

Lærlinger er en viktig del av vår virksomhet, og vi ønsker å gi dem den beste opplæringen og støtten de trenger for å utvikle seg til dyktige rørleggere. Vi ser på holdninger og personlige egenskaper som avgjørende faktorer når vi vurderer potensielle lærlinger. Vi ønsker å gi unge lærlinger som vil noe, men som kanskje ikke har fått det til så godt på skolen, en sjanse til å utvikle seg og bli dyktige rørleggere.

Når vi vurderer holdninger og personlige egenskaper hos potensielle lærlinger, ser vi etter følgende egenskaper:

  • Motivasjon: Vi ønsker lærlinger som viser en sterk motivasjon for å lære og utvikle seg i rørleggerfaget. Dette betyr at de er ivrige etter å ta på seg nye oppgaver, ta initiativ og vise interesse for faget.

  • Ansvarlighet: Rørleggerarbeid kan være krevende og farlig hvis det ikke blir gjort riktig. Derfor ønsker vi lærlinger som tar ansvar for sitt arbeid, pålitelige i sin utførelse av oppgaver, som har en trygg holdning til HMS og som er lojal til pålegg om bruk av verneutstyr og sikkerhetsinstrukser.

  • Teamarbeid: Rørleggerarbeid innebærer ofte å jobbe i team. Vi ønsker lærlinger som er flinke til å samarbeide med andre, kommunisere klart og effektivt, og bidra til en positiv arbeidskultur.

  • Lærevillighet: Som en lærling vil du lære mye og få muligheter til å utvikle deg som rørlegger. Vi ønsker lærlinger som er villige til å lære og som er åpne for å ta til seg ny kunnskap.

  • Kvalitetsbevissthet: Vi setter høye standarder for kvaliteten på arbeidet vårt, og vi ønsker lærlinger som deler denne holdningen. Vi ønsker lærlinger som er nøye i sitt arbeid og som streber etter å levere arbeid av høy kvalitet.

Disse egenskapene er avgjørende for å bli en god rørlegger, og vi vurderer dem nøye når vi velger ut våre lærlinger.

Vi har en dedikert lærlingansvarlig, Geir, som følger opp lærlingenes faglige kompetanse og hjelper dem med forberedelsene til fagprøven. Bente på HR har det administrative ansvaret for lærlingene og støtter dem med personlig oppfølging, lønn, HMS og relasjonen til skole og opplæringskontoret. Våre lærlinger blir også fulgt opp av våre erfarne rørleggere, inkludert Espen og Even som har ansvar for henholdsvis service og anleggsavdelingen.

I læreperioden gjennomgår du et fastsatt opplæringsprogram som sikrer deg den varierte praksisen og innføringen i faget i henhold til læreplanen. Under hele læretiden din vil du også bli fulgt opp av opplæringskontoret for byggfag, som har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til opplæringsloven.

Andenæs VVS har også et omfattende opplegg for å følge opp våre lærlinger og gi dem muligheter til å lære mer om bransjen. Vi samarbeider tett med grossistene og tilbyr både lærlingkurs og sveisekurs. Vi arrangerer også lærlingturer hvor underleverandører innenfor VVS-faget gir faglig påfyll og informasjon til våre lærlinger. Vi har også en fadderordning som sikrer at lærlingene våre blir fulgt opp både på anlegg og servicejobber.

Det å være lærling i Andenæs VVS er trygt og godt. Vi vil alltid støtte deg og gi deg den nødvendige veiledningen du trenger for å lykkes, men vi vil også stille krav til deg og arbeidet du utfører. Vi har en sterk satsing på lærlinger og er stolte av å bidra til utdanningen av morgendagens rørleggere.

Hvis du er interessert i å bli en del av Andenæs VVS-teamet og utvikle deg til å bli en dyktig rørlegger, ta kontakt med oss i dag for å lære mer om lærlingordningen vår.

Vi ser frem til å høre fra deg.

larlinger@andenes.no

Postboks: 33 Vålerenga 0626 Oslo