Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Andenæs VVS AS

Personvern er viktig for oss, og vi er opptatt av at personopplysninger vi mottar behandles trygt og i henhold til gjeldende lover om personvern. Her vil du finne en orientering om hvordan vi forholder oss til personopplysninger vi mottar. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer. Når du er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Andenæs VVS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Med «personopplysninger» menes opplysninger som kan knyttes til en fysisk person. Med «behandling» av personopplysninger menes enhver bruk av personopplysninger, både automatisert og manuell, for eksempel innsamling, strukturering, lagring og sletting. 

 • Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor gjør vi det

  Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, kunder og i markedsføringsøyemed.

  Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
  • Samarbeid med eksterne og leverandører Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. For samarbeid med og oppfølging av våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere er det nødvendig å lagre informasjon for å kunne oppfylle våre kontraktsforbindelser samt planlegge og gjennomføre oppdrag og prosjekter. Behandlingen av personopplysningene gjøres for å kunne oppfylle en avtale (GDPR artikkel 6 bokstav b) eller etter en interesseavveining (GDPR artikkel 6 bokstav f).
  • Kunder Følgende personopplysninger behandles. Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. I tillegg lagrer vi betalingsinformasjon og historikk på fakturaer.
  • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet Følgende personopplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse. Du kan når som helst trekke samtykket for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Vi vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til markedsføringstiltaket og/eller nyhetsbrevet. (GDPR artikkel 6 bokstav f)
  • Deltakelse arrangement Følgende personopplysninger behandles: Kontaktinformasjon (navn på ansatt hos medlemmet, e-postadresse, telefonnummer, adresse og informasjon om medreisende familiemedlemmer eller andre), allergier, betalingsinformasjon, informasjon om pass/visum. Opplysningene slettes etter at arrangementet er gjennomført og betaling er utført. (GDPR artikkel 6 bokstav f)
  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss Følgende personopplysninger behandles: kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og adresse, samt eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på. (GDPR artikkel 6 bokstav f)
  • Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies) Våre sider benytter ikke informasjonskapsler.
 • Utlevering av personopplysninger til andre

  Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 • Lagringstid

  Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi plikt til å oppbevare i en viss periode, for eksempel i henhold til bokføringsregelverket. Opplysningene slettes da når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

 • Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

  Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no For å ta i bruk dine rettigheter må du ta skriftlig kontakt med oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke, dersom du har avgitt dette, for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta skriftlige kontakt med oss på firmapost@andenes.no

 • Klager

  Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 • Endringer

  Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 • Kontaktinformasjon behandlingsansvarlig

  Andenæs VVS kan kontaktes per e-post firmapost@andenes.no