Hvorfor velge Andenæs VVS

Vi har i lang tid opparbeidet oss den kompetansen og kunnskapen innenfor rørfaget og innehar alle kvalitetsnormer som kreves for arbeidsområdene sanitær, varme, kjøling, sprinkler, boliggass og medisinsk gassanlegg.

 

Engasjement til prosjekt

Andenæs VVS vurderer prosjektets kompleksitet og organiserer gjennomføring av prosjekt, og bemanning tilpasset prosjektets behov.
Våre nøkkelpersoner har tverrfaglig forståelse, og har stort fokus på prosjektstyring og tett samarbeid med byggeledelse og andre entreprenører.
Rørleggerteam med riktig kompetanse som er tilpasset aktuelle oppdraget, kombinert med erfaring, kunnskap og engasjement er grunnlaget for et vellykket resultat.

 

Gjennomføring

Andenæs VVS er med i alle prosjektets faser.
Fra prosjektering hvor vi sikrer gode tekniske løsninger ihht dagens krav, og overfører erfaringer fra tidligere prosjekter.
Planleggingsfasen hvor hensikten er å velge riktige produkter, tilpasse styringsverktøy og HMS/KS systemer.
Organisering og gjennomføring av prosjektet for å ivareta kontraktsforpliktelser, fremdrift og levere gode og driftssikre bruktsklare bygg.

 

Vårt markedsområde er i hovedsak «Stor-Oslo», men vi har også arbeid i områder utenfor Oslo.

 

 


Referanser

Se alle