Prosjekt Strandveien 50

Eiendommen er på totalt 23 000 kvm

Leveranse

Nytt varme og kjølesentral, radiator montasje med forsynings rør fra t.rom.