Prosjekt Vestliåsen Boligsameie

Vestliåsen Boligsameie består av 180 leiligheter fordelt på 3 boligblokker.

Leveranse

Utskifting av vannledninger i leiligheter, utskifting av overvanns og avløpsledninger i garasjen.