Prosjekt: Bekkestua ungdomsskole

Bekkestua ungdomsskole har blitt utvidet for å imøtekomme økt befolkningsvekst i Bekkestuaområdet. Den nye skolen har en kapasitet på til sammen 1 000 elever og ansatte. Dette er den første ungdomsskolen i Bærum kommune som kan romme en 10-parallell.

Utbyggingen av skoleanlegget skal skape trivsel og læring for elevene, gode arbeidsplasser og et faglig godt forankret miljø for de ansatte ved skolen. Skolen skal også fungere som et samlingspunkt for nærmiljøet, for å ivareta behov innenfor blant annet frivillighet, kultur og idrett.

Bekkestua ungdomsskole er en klimaklok og miljøriktig skole, med lavt energiforbruk.

Skolen sto ferdig til skolestart 4. januar 2022.

Leveranse:

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg – gulvvarme, radiatorer varmebatterier, luftporter
  • Kjøleanlegg
  • Sprinkleranlegg – våt