Andenæs VVS AS vil være kjent for høy etisk standard.

 

Andenæs VVS AS skal framstå som hederlig og pålitelig for miljøet vi arbeider i, overfor kunder, leverandører og oss kolleger i mellom.
Virksomheter vår drives innenfor gjeldende lover og forskrifter.
Forretningsprinsippet lagt til grunn er at vi alltid skal drive vår virksomhet innenfor gjeldende konkurranselovgivning.
Korrupsjon, bestikkelser eller prissamarbeid tillates ikke.

 

Vi skal vise åpenhet og samtidig drive rasjonelt, effektivt og lønnsomt. Effektiv ressursbruk er grunnlag for at vi skal oppnå mål og forpliktelser overfor eiere, kunder, leverandører og ansatte.
Vi etterlever gjeldende regnskapsregler og har godt regnskapssystem som sikrer god kontroll med økonomiske rutiner.
Alle ansatte har ansvar for å skape en inkluderende bedriftskultur.
Ingen form for trakassering eller diskriminering er akseptert.
Vi erkjenner og verdsetter at hver enkelt av oss representerer noe unikt og verdifullt.
Andenæs VVS AS skal ha stor åpenhet og være imøtekommende i vår omgang med eksterne aktører og interesse.

Henvendelse fra presse skal svares av daglig leder.