Andenæs VVS AS legger betydelig til rette for å utvikle egne rørleggertalenter, med personlig oppfølging, egne opplæringsturer og improvisert undervisningopplegg.

7y9743ts1

Du blir med i et lag ledet av en erfaren bas hvis du begynner som lærling i Andenæs VVS AS. Du får mange gode kolleger som følger deg opp i det daglige.

I læreperioden gjennomgår du et fastsatt opplæringsprogram som sikrer deg den varierte praksisen og innføringen i faget som læreplanen krever.

Under hele læretiden din vil du også bli fulgt opp av Opplæringskontoret for byggfag. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til Opplæringslova.

 

Vi har dessverre ikke behov for flere lærlinger i 2020.