Prosjekt: Voldsløkka skole

Voldsløkka skole er et kombinert skole, kultur og nærmiljøanlegg. Voldsløkka Skole planlegges etablert som nybygg samt totalrehabilitering av det verneverdige Heidenreichbygget fra ca 1919. Prosjektet er planlagt oppført som en ny 8 parallell ungdomsskole (U8) på Voldsløkka med en utvidet kulturstasjon, kultursal og tilhørende støttefunksjoner.

Voldsløkka Skole er planlagt som plusshus i.h.h.t futurebuilt 2014 og i tråd med Oslo kommunes “Klima- og energistrategi for Oslo” (2016) samt Undervisningsbyggs miljø og energistrategi 2018-2020. Herunder vil nytt skolebygg realiseres med solcellepaneler på fasader og tak, miljøvennlige materialer, samt grønn skolegård med lokal og åpen overvannshåndtering og grønne arealer med biologisk mangfold og beplantning.

Leveranse:

  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg – radiatorer, gulvvarme, strålepaneler,
  • Kjøling
  • Kobianlegg varme-kjøleanlegg
  • Sprinkleranlegg – våt